Інформація

Запрошуемо на курси

Інформація про курси дистанційного навчання з питань охорони праці

Київська торгово-промислова палата отримала в червні 2009р. від Головного навчально-методичного центру Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагляду України Свідоцтво про внесення до переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб № 80.1-16-054.09.

Згідно типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 п. 3.5. навчання з питань охорони праці може проводитись дистанційним методом.

З жовтня 2012 року Палата   проводить дистанційне навчання посадових і службових осіб, фахівців інших суб’єктів господарювання по наступній програмі, яка погоджена Територіальним управлінням Держгірпромнагляду м.Києва та Київській області та ДП «ГНМЦ НДІ промислової безпеки та охорони праці»:

 

Навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань підприємств, організацій, установ.

 

Лекція 1: Викладач: ЛИСЕНКО Сергій Іванович

Нормативно-правові та організаційні питання охорони праці. Розслідування та облік виробничих нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Управління охороною праці на підприємстві.

Лекція 2: Викладач: КРАВЧУК Віктор Володимирович

Система професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань.

Надання долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Лекція 3: Викладач: КИРИЛЬЧЕНКО Анатолій Опанасович

Електробезпека.

Лекція 4: Викладач: ДЕРЕВИНСЬКИЙ Денис Миколайович

Організація забезпечення протипожежних заходів.

Вартість — 400 грн. з ПДВ. 

Київська ТПП проводить перевірку знань у себе на місці з видачею відповідного посвідчення за підписом голови міської комісії.

Підстава: Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.02.2012р. № 306.